Bao Bì Thực Phẩm

Dự án:
Lĩnh vực: Thực Phẩm
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Túi giấy đựng rượu TWINKLE

Dự án: Briston 250
Lĩnh vực: Đồ uống
Quy cách:

GIÁ TỪ: 38,000đ
Còn hàng

Túi giấy đựng trang sức Ring Gift

Dự án: Theo yêu cầu
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Theo yêu cầu

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Túi giấy thời trang | MGT - 3731 - 221

Dự án: Briston 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: 13,800đ
Còn hàng

Túi giấy thời trang | MGT-2622-229A

Dự án: Tráng kim Metaline
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: 5,800đ
Đặt hàng

Túi giấy thời trang | MGT - 1722 - 221

Dự án: Briston 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: 6,200đ
Còn hàng

Túi giấy thời trang | MGT - 2622 - 226

Dự án: Couche 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: 8,500đ
Còn hàng

Túi giấy thời trang MG – 07

Dự án: Briston 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy thời trang MG – 05

Dự án: Kraft
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy Kraft đựng hoa quả

Dự án: Kraft
Lĩnh vực: Thực Phẩm
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy thời trang – MG 03

Dự án: Couche 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy thời trang – MG 02

Dự án: Kraft
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy đựng hoa quả

Dự án: Briston
Lĩnh vực: Thực Phẩm
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy cà phê

Dự án:
Lĩnh vực: Thực Phẩm
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Trọn bộ bao bì đựng cam SÀNH LEGEND

Dự án: Theo yêu cầu
Lĩnh vực: Thực Phẩm
Quy cách: Theo yêu cầu

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy đựng rượu Yu Mart

Dự án: Briston 250
Lĩnh vực: Đồ uống
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: 17,400đ
Còn hàng

Túi giấy thời trang | MGT - 3627 - 222

Dự án: Couche 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: 11,800đ
Còn hàng

Túi giấy thời trang | MGT - 2622 - 221

Dự án: Couche 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: 6,800đ
Còn hàng

Túi giấy thời trang

Dự án: Couche 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: 4,500đ
Đặt hàng

Túi giấy thời trang Japan Export

Dự án: Couche 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: 4,500đ
Đặt hàng

Túi giấy thời trang | MGT-2417-221

Dự án: Briston
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: 6,300đ
Còn hàng

Túi giấy mỹ phẩm | MGT - 2622 - 223

Dự án: Couche 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: 6,800đ
Còn hàng

Túi giấy mỹ phẩm | MGT - 2417 - 222

Dự án: Briston 250
Lĩnh vực: Làm đẹp & Sức khỏe
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: 6,300đ
Còn hàng

Túi giấy thời trang | MGT-2622-226

Dự án: Briston 250
Lĩnh vực: Thời trang
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: 7,600đ
Đặt hàng