Hộp giấy đựng serum Essence

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Dream Galaxy (Limited)

Loại giấy: Mỹ thuật
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: hộp 4 bánh

GIÁ TỪ: 55,500đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Minh Nguyệt Quang | Limited

Loại giấy: Mỹ thuật
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp 4 bánh

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Hộp thông minh gấp gọn ROSELY

Loại giấy: Couche 150
Kích thước: 12,5x12,5x6
Quy cách: Hộp nam châm gấp gọn

GIÁ TỪ: 38,000đ
Còn hàng

Hộp thông minh gấp gọn FORTUNE

Loại giấy: Couche 150
Kích thước: 12,5x12,5x6
Quy cách: Hộp nam châm gấp gọn

GIÁ TỪ: 38,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Phố Đèn

Loại giấy: Briston
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp cứng nam châm thông minh gập gọn

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Đêm Trăng Rằm

Loại giấy: Briston
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp cứng nam châm thông minh gập gọn

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Bạch Liên Chi Dạ (Xanh)

Loại giấy: Briston
Kích thước: 36x14x13 (cm)
Quy cách:

GIÁ TỪ: 62,000đ
Còn hàng

Hộp thông minh gấp gọn MASMETAL

Loại giấy: Couche 150
Kích thước: 12,5x12,5x6
Quy cách: Hộp nam châm gập gọn

GIÁ TỪ: 38,000đ
Còn hàng

Bộ bao bì nam châm cao cấp

Loại giấy: Couche 150
Kích thước: 12,5x12,5x6
Quy cách:

GIÁ TỪ: 38,000đ
Còn hàng

Hộp giấy đựng bắp rang bơ

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh kem

Loại giấy: Duplex
Kích thước: 20x25x5 cm
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh cake

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng xà bông - MG 02

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng xà bông - MG 01

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy bánh bông lan nho

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy nắp rời

Loại giấy: Duplex
Kích thước: 20x20x5 cm
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Tuýp hộp giấy kem nghệ

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Nhãn hộp giấy serum

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy ruột kéo

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ

Hộp giấy nắp rời

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ

Hộp giấy thời trang

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ