Túi giấy Kraft đựng hoa quả

Dự án: Kraft
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy đựng hoa quả

Dự án: Briston
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy cà phê

Dự án:
Lĩnh vực: Coffee
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy đựng bánh mì

Dự án:
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy cà phê

Dự án: Túi giấy cà phê
Lĩnh vực: Coffee
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng