Hộp bánh Trung Thu | Dream Galaxy (Limited)

Loại giấy: Mỹ thuật
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: hộp 4 bánh

GIÁ TỪ: 55,500đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Minh Nguyệt Quang | Limited

Loại giấy: Mỹ thuật
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp 4 bánh

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Song Hạc Vinh Tài

Loại giấy: Briston
Kích thước: 36x14x13 (cm)
Quy cách: Hộp 2 tầng 6 bánh

GIÁ TỪ: 62,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Kim Vân Hạc

Loại giấy: Briston phủ Metalize Gold
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp 4 bánh

GIÁ TỪ: 55,500đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Thu Vọng Nguyệt 2

Loại giấy: Briston phủ Metalize Gold
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp 4 bánh (Trọng lượng 200 - 400g)

GIÁ TỪ: 55,500đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Kim Long Trình Tường

Loại giấy: Briston
Kích thước: 22.5x22.5x5
Quy cách: Ép Nổi UV

GIÁ TỪ: 48,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Phố Đèn

Loại giấy: Briston
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp cứng nam châm thông minh gập gọn

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Đêm Trăng Rằm

Loại giấy: Briston
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp cứng nam châm thông minh gập gọn

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Hồng Vân Hạc

Loại giấy: Mỹ thuật
Kích thước: 27x27x6 (cm)
Quy cách: Hộp 4 bánh

GIÁ TỪ: 55,500đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Bạch Liên Chi Dạ (Xanh)

Loại giấy: Briston
Kích thước: 36x14x13 (cm)
Quy cách:

GIÁ TỪ: 62,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Bạch Liên Chi Dạ (Nâu)

Loại giấy: Briston
Kích thước: 36x14x13 (cm)
Quy cách:

GIÁ TỪ: 62,000đ
Còn hàng

Hộp Bánh Trung Thu | An Yên

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp bánh Trung Thu | Lý Ngư Vọng Nguyệt

Loại giấy: Briston
Kích thước: 21x21x5
Quy cách: Tráng GOLD METAN, In Nổi

GIÁ TỪ: 58,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Oanh Vũ Hiếu

Loại giấy: Briston
Kích thước: 22.5x22.5x5
Quy cách: Ép Kim

GIÁ TỪ: 35,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Thu Báo Hỷ

Loại giấy: Briston
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: 68,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Thu Vọng Nguyệt

Loại giấy: Briston
Kích thước: 22.5x22.5x5.5
Quy cách: Tráng GOLD METAN, In Nổi

GIÁ TỪ: 59,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Khổng Tước Hí Nguyệt

Loại giấy: Briston
Kích thước: 21x21x5
Quy cách: Tráng GOLD METAN, In Nổi

GIÁ TỪ: 58,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Họa Khổng Tước

Loại giấy: Briston
Kích thước: 27x27x5.5
Quy cách:

GIÁ TỪ: 68,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Kim Diệp

Loại giấy: Briston
Kích thước: 22.5x22.5x5.5
Quy cách: Tráng GOLD METAN, In Nổi

GIÁ TỪ: 59,000đ
Còn hàng

Hộp bánh Trung Thu | Đồng Tâm Kết

Loại giấy: Briston
Kích thước: 27x27x5.5
Quy cách:

GIÁ TỪ: 68,000đ
Còn hàng

Hộp Bánh Trung Thu | Vân Ngư

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp Bánh Trung Thu | Nguyệt Hạ

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp Bánh Trung Thu | Sắc Họa

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp Bánh Trung Thu | Hương Thu

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng