Bộ sưu tập hộp đựng khẩu trang (đứng)Lĩnh vực: Beauty & Health
Phân loại: Paper Box
Phong cách:
Mô tả: Chúng tôi đồng hành cũng những nhà sản xuất và cố gắng đem đến những trải ngiệm mới trong mọi hoàn cảnh. Nếu Bạn không muốn BÃO HÒA, hãy mang thêm GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG bằng những sản phẩm ĐÃ TỐT lại còn ĐẸP.

𝑴𝒐̣𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒚𝒆̂́𝒖 đ𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 Đ𝑬̣𝑷, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝑻𝑶̂́𝑻. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒚𝒆̂́𝒖, 𝒉𝒐̣ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 Đ𝑬̣𝑷 & 𝑷𝑯𝑼̀ 𝑯𝑶̛̣𝑷 𝑯𝑶̛𝑵.

hop-dung-khau-trang-margram-01

Chúng tôi đồng hành cũng những nhà sản xuất và cố gắng đem đến những trải ngiệm mới trong mọi hoàn cảnh. Nếu Bạn không muốn BÃO HÒA, hãy mang thêm GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG bằng những sản phẩm ĐÃ TỐT lại còn ĐẸP.

hop-dung-khau-trang-margram-02

Hơn 50 mẫu thiết kế hộp giấy hàng tuần với những phong cách riêng biệt giúp Bạn dễ dàng lựa chọn để sản xuất NGAY. (Chúng tôi sẽ tư vấn chính xác những nội dung cần thiết trên vỏ hộp). Giao hàng ngay sau 3 ngày khi đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết.

𝗛𝗼̣̂𝗽 𝟰𝟬-𝟱𝟬 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗸𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻:

𝟭𝟴𝟱𝗺𝗺 𝘅 𝟭𝟬𝟬𝗺𝗺 𝘅 𝟭𝟬𝟬𝗺𝗺

𝗚𝗶𝗮̂́𝘆 𝗗𝘂𝗽𝗹𝗲𝘅 𝟯𝟬𝟬/𝟯𝟱𝟬 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗼̣̂𝗶 đ𝗶̣𝗮

𝗚𝗶𝗮̂́𝘆 𝗜𝘃𝗼𝗿𝘆 𝗝𝗮𝗽𝗮𝗻 𝟯𝟭𝟬 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂

hop-dung-khau-trang-margram-03

Vui lòng liên hệ để nhận báo giá theo số lượng:

1000 hộp | 3000 hộp | 5000 hộp | > 10.000 hộp | > 50.000 hộp

MARGRAM giúp Bạn tiết kiệm thời gian, có thể tập trung vào chuyên môn và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất có thể.