Dự án BAKERY PACKAGING KALAM COOKIES

Dự án: BAKERY PACKAGING KALAM COOKIES
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Dự Án CAO NGUYEN Gourmet - Dried Fruit

Dự án: Bao bì Hoa Quả Sấy Khô
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Dự Án AMERIKA

Dự án: Bao bì Bánh Kẹo
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Còn hàng

Dự Án Cao Sâm WONA

Dự án: Dự Án Cao Sâm WONA
Lĩnh vực: Beauty & Health
Quy cách: Theo yêu cầu

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Dự Án Cà Phê CAMEL

Dự án: Dự Án Cà Phê CAMEL
Lĩnh vực: Coffee
Quy cách: Theo yêu cầu

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy Kraft đựng hoa quả

Dự án: Kraft
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách: Quai dán cao cấp

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy đựng hoa quả

Dự án: Briston
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách: Quai đột lỗ

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy cà phê

Dự án:
Lĩnh vực: Coffee
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Nhãn thực phẩm Xanh - Sạch Company

Dự án: Theo yêu cầu
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách: Theo yêu cầu

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Nhãn hộp thực phẩm Made

Dự án: Theo yêu cầu
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách: Theo yêu cầu

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy đựng bánh mì

Dự án:
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Nhãn dán chai dầu oliu

Dự án: Decal
Lĩnh vực: Beauty & Health
Quy cách: Bế, dán lên sản phẩm

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Bao bì đựng gạo hữu cơ

Dự án:
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Túi giấy cà phê

Dự án: Túi giấy cà phê
Lĩnh vực: Coffee
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Nhãn dán thực phẩm chức năng

Dự án:
Lĩnh vực: Beauty & Health
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Nhãn dán hộp đựng hoa quả

Dự án: Decal
Lĩnh vực: Food & Drink
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng