Hộp giấy đựng bánh kem

Dự án: Duplex
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh cake

Dự án:
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp đựng bánh pizza

Dự án: Bìa carton
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy bánh bông lan nho

Dự án:
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh

Dự án:
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp bánh Nougat nắp gập

Dự án:
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh

Dự án:
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp bánh Pizza

Dự án:
Lĩnh vực:
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ