Hộp giấy đựng bánh kem

Loại giấy: Duplex
Kích thước: 20x25x5 cm
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh cake

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp đựng bánh pizza

Loại giấy: Bìa carton
Kích thước: 25x25x6 cm
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy bánh bông lan nho

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp bánh Nougat nắp gập

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp giấy đựng bánh

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ
Đặt hàng

Hộp bánh Pizza

Loại giấy:
Kích thước: xx
Quy cách:

GIÁ TỪ: Liên hệ