Dự Án Thời Trang B.LANA BOUTIQUE - Ngoại hình bao bì mang tính chinh phụcLĩnh vực: Branding Design
Phân loại: Brand
Phong cách: Minimalism
Mô tả: Mới đầu sẽ có 67% khách hàng chọn sản phẩm vì thương hiệu, nhưng khi Khách Hàng nhìn thấy một sản phẩm tương tự có bao bì thu hút mang đầy tính chinh phục thì họ lại phân vân.

𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒙𝒆𝒎 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝑯𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑵𝒉𝒂̃𝒏 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒖 & 𝑩𝒂𝒐 𝑩𝒊̀ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑹𝑨𝑴 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑩.𝑳𝑨𝑵𝑨 𝑩𝑶𝑼𝑻𝑰𝑸𝑼𝑬 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒖̛̃ 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝑳𝒂𝒏 𝑩𝒖̀𝒊. 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒃𝒂𝒐 𝒃𝒊̀ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒉𝒖̛́ 4 𝒕𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒔𝒂̂̀𝒎 𝒖𝒂̂́𝒕 𝑪𝒉𝒊𝒄𝒂𝒈𝒐, 𝑰𝒍𝒍𝒊𝒏𝒐𝒊, 𝑯𝒐𝒂 𝑲𝒚̀ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊.
nhan-dien-nhan-hieu-b.lana-boutique-margram-01
Nghiên cứu về quá trình mua hàng của NTD Mỹ của hãng tư vấn Boston C Space chỉ ra rằng mới đầu sẽ có 66,8% khách hàng chọn sản phẩm vì thương hiệu. Nhưng khi Khách Hàng nhìn thấy một sản phẩm tương tự có bao bì thu hút mang đầy tính chinh phục thì họ lại phân vân. Bạn cũng vậy đúng không?
Khi sản phẩm Bạn đủ tốt, cách thức quảng cáo cũng đã được đơn giản hoá và công nghệ tiếp cận dễ dàng hơn thì cuối cùng thứ duy nhất tách biệt các thương hiệu với nhau là NGOẠI HÌNH BAO BÌ SẢN PHẨM MANG TÍNH CHINH PHỤC mà thôi.
nhan-dien-nhan-hieu-b.lana-boutique-margram-02
nhan-dien-nhan-hieu-b.lana-boutique-margram-03
nhan-dien-nhan-hieu-b.lana-boutique-margram-04
nhan-dien-nhan-hieu-b.lana-boutique-margram-05
nhan-dien-nhan-hieu-b.lana-boutique-margram-06
nhan-dien-nhan-hieu-b.lana-boutique-margram-07
MARGRAM là Nhà Phát Triển Nhãn Hiệu & Bao Bì Chuyên Nghiệp, hãy liên hệ để Chúng Tôi cùng Bạn tìm ra Công Thức Của Thành Công. Hãy tham khảo những Dự Án Thú Vị của chúng tôi trong phần hình ảnh nhé!